18.04.2018 - Опште

ПРОМОЦИЈА ДИПЛОМА - ПРОВЈЕРА ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА


ПОЗИВ НА ПРОВЈЕРУ ПОДАТАКА за студенте који учествују у промоцији диплома за 2018. години

Пошто се ближи промоција диплома, а како би се избјегле грешке на дипломама и додацима дипломи, позивају се студенти Факултета пословне економије Бијељина који учествују у промоцији за 2018. годину, да у табели коју можете преузети овдје (лозинка за архиву: fpe2018) провјере своје податке: број индекса, име и презиме, датум, мјесто рођења, држављанство, датум дипломирања, студијски програм, тема дипломског рада, просјек оцјена, оцјена на одбрани дипломског рада, а који ће бити коришћени за израду текста дипломе и додатка дипломи, те податке на радним верзијама додатка дипломи (лозинка за архиву: fpe2018), уз напомену да ће на самом крају додатка, поред броја дипломе и додатка дипломи, када се буде знао тачан датум промоције, умјесто наведеног датума на радним верзијама, на коначним верзијама бити назначен датум издавања дипломе и додатка дипломи.
Студенти се моле да посебну пажњу обрате на држављанство, гдје је за држављане БиХ наведено и ентитетско држављанство, те је овај податак потребно провјерити увидом у Увјерењу о држављанству.
О тачном термину промоције, као и о осталим појединостима везаним за додјелу диплома студенти ће накнадно бити обавјештени, а све информације ће бити објављене на сајту Факултета.

Позивају се студенти да ОБАВЕЗНО обавјестите Факултет о томе да ли су наведени подаци тачни, односно, да ли је потребно извршити неке исправке.
Информације везане за тачност наведених података студенти достављају на мејл адресу nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba најкасније до 26.02.2018. године, на прописаном обрасцу који се може преузети овдје (Образац број 1).

Студентима чије мејл адресе постоје у бази података табела са подацима, као и друге информације везане за промоцију диплома ће бити достављене и електронским путем.

Студенти који су школовање завршили по болоњском наставном плану и програму, а у току школовања су имали додатне ваннаставне активности на Факултету, уколико желе да им исте буду унесене у Додатак дипломи, дужни су попунити Молба за допуну додатка дипломи подацима о ваннаставним активностима на Факултету у току школовања, у канцеларију број 31, или путем мејла nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, а најкасније до 26.02.2018. године.
НАПОМЕНА: Ово се посебно односи на студенте који су одрадили студентску праксу, а желе да им наведени податак буде унесен у додатак дипломи.

Образац молбе може се преузети овдје (Образац број 2), може се наћи и на сајту Факултета, а студенти исти могу добити и у деканату, као и у канцеларији број 31.

Такође, пошто се за израду диплома користи ћирилично писмо, студенти који желе да им диплома умјесто на ћирилици, буде урађена на латиници, дужни су свој захтјев доставити Факултету, најкасније до 26.02.2018. године, на прописаном обрасцу који се налази у прилогу (Образац број 3), на мејл: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, или лично у канцеларију број 31 Факултета.

 

Студенти који имају двојно држављанство и желе да им поред држављанства за које постоји доказ у досијеу студента на дипломи буде назначено и друго држављанство, могу поднијети захтјев за исто, најкасније до 26.02.2018. године, на прописаном обрасцу који се налази у прилогу (Образац број 5), на мејл: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, или лично у канцеларију број 31 Факултета. Потребно је доставити и Увјерења о држављанству као доказ о истом, лично или путем поште.

Студентице које су у току школовања промјениле презиме, а како би на дипломи било назначено ново презиме, захтјев, уз доказ о промјени презимена, дужне су доставити најкасније до 26.02.2018. године, на прописаном обрасцу који се налази у прилогу (Образац број 4), на мејл: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, или лично у канцеларију број 31 Факултета.

Молимо студенте да обавезно попуне образац број 1 који се налази у прилогу овог Обавјештења, а који се односи на потврду тачности података, те на достављање података о запослењу, а у сврху креирања базе дипломираних студената при Алумни асоцијацији Факултета пословне економије Бијељина.

Такође, у прилогу се налази и пријава за учлањење у Алумни асоцијацију Факултета, те се моле сви заинтересовани студенти да исту попуне и тиме постану чланови ове асоцијације.Менаџмент: одгођена предавања

Друга година - 25.10.2018

ВАЖНО

Усмени дио испита: Пословне финансије

Друга година - 30.09.2018

ВАЖНО

Резултати испита: Банкарство

Трећа година - 23.10.2018

Резултати испита: Улагање у ХОВ

Мастер студиј - 07.09.2018

Резултати испита: Улагање у ХОВ

Мастер студиј - 11.07.2018

Резултати испита: Улагање у ХОВ

Мастер студиј - 28.06.2018

Распоред предавања за зимски семестар 2018/19

Распореди предавања - 29.09.2018

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 20.02.2018

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 25.09.2017

Измијењен распоред предавања: Банкарство

Распореди предавања - 28.04.2017

Измијењен распоред предавања: Банкарство

Распореди предавања - 18.04.2017

Надокнада наставе: Економска географија

Распореди предавања - 07.03.2017

ВАЖНО

Распоред испита: Октобар 2

Испитни рокови - 15.10.2018

Промјена термина испита: Енглески језик

Испитни рокови - 21.09.2018

ВАЖНО

Огласна табла

Новости

Све новости