Нерадни дани на ФПЕ

Опште - 28.04.2017

ВАЖНО

Измијењен распоред предавања: Банкарство

Распореди предавања - 28.04.2017

Вјежбе: Пословна статистика

Прва година - 03.04.2017

ВАЖНО

Предавања: Рачуноводство

Прва година - 03.04.2017

Усмени испит: Рачуноводство

Прва година - 13.02.2017

Први колоквијум: Монетарна економија

Друга година - 04.04.2017

ВАЖНО

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА

Друга година - 28.03.2017

ВАЖНО

Одложене вјежбе: Финансијска тржишта

Трећа година - 18.04.2017

ВАЖНО

Колоквијум: Банкарство

Трећа година - 18.04.2017

Вјежбе: Економска географија

Четврта година - 25.04.2017

Колоквијум: Економска географија

Четврта година - 13.04.2017

Предавања: Иновативни менаџмент

Мастер студиј - 10.03.2017

Измијењен распоред предавања: Банкарство

Распореди предавања - 28.04.2017

Измијењен распоред предавања: Банкарство

Распореди предавања - 18.04.2017

Надокнада наставе: Економска географија

Распореди предавања - 07.03.2017

ВАЖНО

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ - РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

Распореди предавања - 21.02.2017

ВАЖНО

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 30.09.2016

Огласна табла

Новости

Све новости